Ποικιλία σε σουβερ με τετράφυλλο ή εξάφυλλο χαρτί και κόψιμο μαργαρίτα ή στρογγυλό.

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα